Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Canada

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek  'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 24 januari 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Canada.

Algemeen
Canada kent extreme weersomstandigheden. Tijdens de strenge langdurige winters komt het regelmatig voor dat wegen onbegaanbaar zijn door sneeuwval en ijzel. Afhankelijk van de locatie zijn temperaturen van -30 C. dan geen uitzondering. U dient zich bewust te zijn dat Canada een zeer groot en uitgestrekt land is, met grote gebieden waar men geen mens tegenkomt en waar dus ook geen faciliteiten, zoals benzinestations zijn. U wordt aangeraden uzelf op de hoogte te stellen van de plaatselijke weersomstandigheden en eventuele adviezen van de lokale overheden in acht te nemen. De website www.weatheroffice.ec.gc.ca is een goede informatiebron.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Canada wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Canada geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Canada seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Canada kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Canada geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdrijven op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Canada wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Ottawa: www.dutchmissions.com.

Voor algemene informatie over reizen en veiligheid wordt verwezen naar www.wijsopreis.nl.

Terrorisme
U dient zich echter bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites: www.cbsa.gc.ca en www.psepc.gc.ca.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen