Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Burkina Faso

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 18 september 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

 Actualiteiten
Tussen februari en juni 2011 was in Burkina Faso sprake van sociale onrust die gepaard ging met demonstraties met een gewelddadig karakter, zoals plunderingen en vernielingen. Hoewel deze onrust is afgenomen worden in Burkina Faso aanwezige Nederlanders en reizigers geadviseerd waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over actuele ontwikkelingen.

In verband met de verhoogde terrorisme-dreiging en mogelijke ontvoeringen worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden  te weten het noordelijk grensgebied boven de lijn Koro (Mali) - Ouahigouya - Djibo - Dori.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Burkina Faso wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Burkina Faso geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Burkina Faso seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Burkina Faso kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Burkina Faso geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Nederlanders, die permanent of tijdelijk in Burkina Faso verblijven, wordt geadviseerd zich via de website http://burkinafaso.nlambassade.org/ bij de Nederlandse ambassade in Ouagadougou aan te melden. Op deze website staat ook aanvullende informatie inzake een verblijf in Burkina Faso.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

In verband met de verhoogde terrorismedreiging in Mali en Niger wordt geadviseerd de reisadviezen van deze landen te raadplegen.

Zware criminaliteit
Zie rubriek ‘Onveilige gebieden’.

Onveilige gebieden
In Burkina Faso vallen relatief veel dodelijke verkeersslachtoffers. Het wordt ten sterkste ontraden de doorgaande wegen buiten de steden na zonsondergang te gebruiken.

In verband met de verhoogde terrorisme-dreiging en mogelijke ontvoeringen worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden  te weten het noordelijk grensgebied boven de lijn Koro (Mali) - Ouahigouya - Djibo - Dori.

Op hoofdwegen in het land komt struikroverij in toenemende mate voor. Ook in steden vinden incidenteel berovingen en gewapende, soms gewelddadige, overvallen plaats. U wordt aangeraden waakzaamheid te betrachten.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen