Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Bulgarije

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Terrorisme' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 4 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
U wordt geadviseerd in het hele land waakzaam te zijn.

Er komen nog incidenten voor van afpersing aan de grens of bij doorreis. U wordt geadviseerd zo min mogelijk na zonsondergang te rijden. Tevens wordt overnachten in de auto ontraden (zie ook rubriek ‘Algemeen’).

Algemeen
Reizen per auto in Bulgarije is mogelijk, doch is niet zonder risico. Diefstal van auto’s, vooral van West-Europese merken, vindt plaats. Er komen nog incidenten voor - minder dan in het verleden - van afpersing aan de grens of bij doorreis door al dan niet echte overheidsdienaren of verkeerspolitie. Ook vinden – vooral ’s nachts – overvallen plaats door personen die zich voordeden als verkeerspolitie. Het blijft echter aanbeveling verdienen zo min mogelijk na zonsondergang te rijden. Tevens wordt overnachten in de auto ontraden.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Bulgarije wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Net als in Nederland worden in Bulgarije seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Bulgarije kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Bulgarije geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In Bulgarije is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Bulgarije wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Sofia: http://bulgarije.nlambassade.org/.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit

Er vinden zo nu en dan criminele afrekeningen plaats, waarbij tot nu toe geen burgerslachtoffers zijn gevallen.

Terrorisme
U dient echter rekening te houden met het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen