Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Brazilië

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 21 maart 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij een bezoek aan Brazilië wordt u geadviseerd waakzaamheid te betrachten. Er is een permanent risico van straatroof en inbraak met geweld in met name de grote steden als São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador de Bahia. Ook elders in Brazilië wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten, vooral na zonsondergang.

Regelmatig vinden in de steden en op doorgaande wegen demonstraties plaats. Hoewel deze demonstraties in het algemeen niet gewelddadig zijn, wordt u aangeraden demonstraties en samenscholingen te mijden.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Brazilië wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

In Brazilië is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Brazilië seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Brazilië kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Brazilië geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Brazilië kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Brasília: http://brazilie.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
U wordt aangeraden geen juwelen, sieraden, opvallende horloges of handtassen te dragen en te zorgen dat uw moneybelt niet zichtbaar is. Stadsbussen in grote steden kunnen beter vermeden worden. Taxi’s en metro zijn veiliger. Interlokale bussen zijn in het algemeen goed. Toch wordt ontraden om na zonsondergang te reizen vanwege gewapende overvallen.

De zware criminaliteit is in het algemeen gericht op de drugshandel. In de favela’s (arme achterbuurten) van Rio de Janeiro en São Paulo vinden regelmatig schietpartijen plaats tussen rivaliserende bendes en tussen bendes en de politie.
De zware criminaliteit richt zich niet rechtstreeks op toeristen, maar zet Braziliaanse jongeren wel aan tot gebruik van (zware) verdovende middelen en verslaving met als gevolg straatroof en kinderprostitutie.

Onveilige gebieden
Met name in de grote steden wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten met het oog op berovingen, vooral na zonsondergang. Het wordt sterk ontraden om de favela’s (arme achterbuurten) te bezoeken.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen