Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Botswana

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Botswana dient men waakzaamheid te betrachten.

Wel dient rekening te worden gehouden met toenemende criminaliteit, met name in de grotere plaatsen.

Rijden buiten de stad na zonsondergang wordt ontraden in verband met het niet (tijdig) kunnen zien van wilde dieren en vee.

Algemeen
Het wegennet is doorgaans goed. Houdt rekening met wilde dieren en vee op de weg, vooral na zonsondergang. Vermijdt rijden buiten de stad na zonsondergang.

In grotere plaatsen is het over het algemeen veilig om een taxi te nemen.

Het fotograferen of filmen nabij of van militaire- en/ of regeringsgebouwen is verboden. U wordt aangeraden altijd toestemming te vragen aan de personen die u wilt fotograferen.

Het is raadzaam om altijd een identificatiebewijs bij u te dragen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Botswana wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Homosexualiteit is in Botswana illegaal. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.
In Botswana is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Botswana seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Botswana kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Botswana geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Voor aanvullende informatie inzake een verblijf in Botswana wordt u geadviseerd contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Zimbabwe te Harare: har@minbuza.nl.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
Gewelddadige criminaliteit neemt toe, in het bijzonder in de grotere plaatsen als Gaborone, Francistown en Maun, al is dit niet aan de orde van de dag. Huisinbraken nemen toe, vaak door gewapende bendes. Er zijn gevallen van ‘car jacking’ bekend, met name van 4x4 voertuigen. Biedt geen weerstand bij een eventuele aanval. Ook diefstal van geparkeerde auto’s komt af en toe voor.

Verkrachting en aanranding komen voor in Botswana. U wordt aangeraden om in het donker, zeker als vrouw, niet alleen op straat te gaan.

Onveilige gebieden
Zie rubriek ‘Zware criminaliteit’

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen