Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Bolivia

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen' en 'Zware Criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Bij reizen in Bolivia dient men waakzaam te zijn (zie rubrieken ‘Algemeen’ en ‘Zware criminaliteit’).

Algemeen
Manifestaties en blokkades behoren tot het dagelijkse straatbeeld van Bolivia. Soms kunnen deze uitmonden in ongeregeldheden en/of gewelddadigheden. Reizigers wordt geadviseerd zich via de lokale media op de hoogte te houden over eventuele wegblokkades of manifestaties alvorens over land te reizen. Wanneer men in een manifestatie en/of blokkade terecht komt, wordt geadviseerd om niet de aandacht op zich te vestigen en niet te proberen langs of door de blokkade te gaan. Tevens wordt geadviseerd drukke bijeenkomsten en samenscholingen te mijden.

Bij vervoer over land in Bolivia en met name bij het gebruiken van openbaar vervoer, dient de reiziger te beseffen dat er in Bolivia relatief veel verkeersongelukken plaatsvinden, vaak door rijgedrag en hoge snelheid van de chauffeurs.

Tijdens het regenseizoen dat ruwweg van november tot maart loopt is er een verhoogd risico op overstromingen die de toegang tot met name in de lager gelegen provincies van Bolivia kunnen beperken. Ook is er in deze periode een verhoogd risico op aardverschuivingen welke het verkeer kunnen hinderen.

Gezondheidssituatie
Veel van de toeristische bestemmingen in Bolivia liggen in dunbevolkte (afgelegen) gebieden. Medische assistentie kan in deze gebieden doorgaans niet op korte temijn worden geboden. Touroperators beschikken meestal niet over de noodzakelijke communicatiemiddelen, EHBO-kennis en materieel. In het nationale park Eduardo Abaro en het Salar de Uyuni bestaat het gevaar dat toerauto’s tijdens excursies door weersomstandigheden in de zoutvlakte vastlopen of ingesneeuwd raken en pas na dagen door hulpdiensten kunnen worden bereikt.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Bolivia wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In Bolivia is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Bolivia seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Bolivia kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Bolivia geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Bolivia kunt u vinden op website van de Nederlandse ambassade in La Paz: bolivia.nlambassade.org

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
Men dient erop bedacht te zijn dat er een risico bestaat voor zogenaamde ‘express-kidnappings’ in en rond La Paz. Deze zijn over het algemeen van korte duur en kunnen soms gepaard gaan met veel geweld. Dit geldt met name in die gevallen waar de criminelen uit zijn op het leeghalen van de bankrekening door gebruikmaking van de gestolen bankpassen. De tactiek die veelal wordt gebruikt is dat men bij aankomst wordt doorverwezen naar een taxi of minibus, die bij het complot betrokken is. Het slachtoffer wordt vervolgens gedwongen zijn pincode op te geven.

Geadviseerd wordt, vooral ’s avonds en ’s nachts, geen reguliere taxi’s te nemen of op straat een taxi aan te houden maar een zogenaamde radio-taxi te (laten) bellen. Blijft u verder alert, sluit na het instappen de deuren van de taxi en sta niet toe dat de taxi stopt voor andere dan logische redenen of andere passagiers toelaat. Bij een radio-taxi kunt u de chauffeur vragen zijn rit bij de centrale aan te melden (“modular”) waarna de centrale de rit dient te bevestigen en de ritprijs moet melden.

Voor reizen tussen Copacabana en La Paz wordt geadviseerd gebruik te maken van reguliere lijnbussen.

In Santa Cruz dient men waakzaamheid te betrachten voor geweldpleging, onder andere door een onderbezetting van de politiemacht in deze stad.

Het komt voor dat toeristen benaderd worden door nep-politiefunctionarissen, voor onder andere identiteits- of drugscontrole. Zij kunnen vergezeld zijn van een handlanger die zich als een buitenlandse toerist voordoet. Vaak wordt geprobeerd de reiziger in een auto te laten stappen waarop beroving volgt.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van het feit dat er wereldwijd een terrorismedreiging bestaat, welke zich voornamelijk richt op civiele doelen, die vaak door buitenlanders worden bezocht.

Onveilige gebieden
Zie rubrieken ‘Algemeen’ en ‘Zware criminaliteit’.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen