Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Bangladesh

Waakzaamheid betrachten.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten', 'Algemeen', 'Terrorisme' en 'Onveilige gebieden' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 12 maart 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Campagnes van politieke partijen vinden doorgaans op straat plaats, vaak in combinatie met een algemene staking (hartal). Deze stakingen, die normaal gesproken van te voren worden aangekondigd, kunnen leiden tot gewelddadigheden en vandalisme. In aanloop naar de parlementsverkiezingen eind 2014 zullen deze campagnes zich intensiveren. Aangeraden wordt waakzaamheid te betrachten en demonstraties en samenscholingen te mijden.

Reizigers wordt geadviseerd voorafgaand aan hun reis zich te informeren over de actuele situatie en tijdens het verblijf in Bangladesh de berichtgeving in de lokale media te volgen.

Algemeen
In Bangladesh kunnen tropische stormen, cyclonen en overstromingen voorkomen. U wordt geadviseerd in dergelijke gevallen de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Bangladesh wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/minvws.

Homosexualiteit is in Bangladesh officieel niet geaccepteerd. U wordt geadviseerd zich terughoudend op te stellen en te uiten.

In Bangladesh is handel in, gebruik van en in het bezit hebben van verdovende middelen (soft- en hard drugs) geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl

Net als in Nederland worden in Bangladesh seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Bangladesh kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Bangladesh geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Bangladesh kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Dhaka: www.netherlandsembassydhaka.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
Ook in Bangladesh dient u zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit
In verband met in Dhaka bestaande “gewone” criminaliteit zoals diefstal en zakkenrollen, wordt u - zowel overdag als ’s nachts - geadviseerd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Dieven werken vaak in paren op motorfietsen en ‘baby-taxis’ (3-wielers). Passagiers in riksja’s en baby-taxi’s zijn bijzonder kwetsbaar en zijn in toenemende mate doelwit van diefstal. Het reizen met risksja’s en baby-taxi’s wordt dan ook afgeraden. Tevens wordt u ontraden om alleen met het openbaar vervoer te reizen, zeker ’s nachts. Aangeraden wordt taxi’s per telefoon te bestellen, aangezien deze doorgaans meer betrouwbaar zijn, maar voorzichtigheid blijft geboden. Er is sprake van ontvoeringen van (niet-westerse) kinderen of zakenlieden, met als doel losgeld te ontvangen.

Onveilige gebieden
De wegen in Bangladesh zijn zeer onveilig. Er vinden veel ongelukken plaats als gevolg van onvoorspelbaar en chaotisch rijgedrag. Reizen na zonsondergang buiten de stad wordt ontraden, niet alleen vanwege de slechte verkeersveiligheid maar ook vanwege mogelijke overvallen door bandieten (op trein, boot en bus). Busdiensten en veerboten zijn vaak in technisch slechte staat en niet betrouwbaar in gebruik. (Veer)boten in Bangladesh zijn vaak overvol, ten gevolge waarvan zich regelmatig scheepsrampen voordoen.

Piraterij komt voor in de Baai van Bengalen, in de Sunderbans en incidenteel ook op de grote rivieren. Reizigers wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten.

Bij vervoer met de auto wordt u geadviseerd gebruik te maken van een goede lokale chauffeur.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen