Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Antigua en Barbuda

Geen bijzondere veiligheidsrisico's.

In dit reisadvies is de rubriek 'Samenvatting' verwijderd en zijn alle andere rubrieken gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2011

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Er zijn momenteel geen bijzondere veiligheidsrisico’s verbonden aan reizen in Antigua en Barbuda.

Algemeen
In Antigua en Barbuda kunnen van juni tot november tropische stormen en orkanen voorkomen. U wordt geadviseerd gedurende deze periode de berichtgeving in de media te volgen en u goed te laten informeren over de situatie ter plaatse alvorens af te reizen. Bij calamiteiten dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en - bij georganiseerde (toeristische) reizen - goed contact te houden met de touroperators. Meer informatie vindt u op de website www.tropicalstormrisk.com of www.nhc.noaa.gov.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Antigua en Barbuda wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

In tegenstelling tot Nederland kent Antigua en Barbuda geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Handel in en gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en leidt tot hoge straffen. Meer informatie kunt u vinden op website: www.drugssmokkel.nl.

Net als in Nederland worden in Antigua en Barbuda seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar feit. De autoriteiten van Antigua en Barbuda kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in Antigua en Barbuda geldt dat men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Antigua en Barbuda ressorteert onder de Nederlandse Ambassade in Trinidad te Port of Spain en voor aanvullende informatie inzake een verblijf wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse ambassade in Port of Spain www.trinidadandtobago.nlembassy.

In dringende gevallen kunt u ook contact opnemen met het Consulaat Sint John’s, Antigua,
tel. +1 268 4811850, +1 268 4811852 of fax +1 268 4811859; e-mail: insurance@kagomez.com

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Zware criminaliteit
Momenteel geen bijzonderheden.

Terrorisme
U dient echter bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Onveilige gebieden
Momenteel geen bijzonderheden.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen