Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Algerije

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en ' Zware Criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 11 oktober 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten

Alle niet-essentiële reizen in Algerije worden ontraden.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden t.w. in de grensgebieden met Marokko, de Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Libië en Tunesië alsook op de Pisten in de Algerijnse Sahara (zie ook de rubriek ‘Onveilige gebieden’).

Essentiële reizen naar de grote steden (waaronder de hoofdstad Algiers en de steden Oran, Constantine, Annaba en Bejaia), die direct vanuit Europa of vanuit Algiers bereikbaar zijn, kunnen plaatsvinden. Essentiële reizen naar de plaatsen in met name het zuiden van Algerije waar olie- en gaswinning c.q. olieraffinage of olietransport plaatsvindt, kunnen eveneens plaatsvinden.

Aangeraden wordt om tussen de grote steden per vliegtuig te reizen en het reizen per auto in de vroege morgen en na zonsondergang wordt ontraden vanwege verkeersonveiligheid en criminaliteit (zie ook de rubriek ‘Zware criminaliteit’).

Met regelmaat  worden er in de hoofdstad Algiers en andere steden van het land demonstraties gehouden. Reizigers in Algerije wordt geadviseerd demonstraties en samenscholingen te mijden. Ondanks dat de demonstraties zich in eerste instantie niet tegen buitenlanders richt zou woede snel kunnen ontaarden in acties tegen toevallig aanwezige buitenlanders.

Zowel de oproerpolitie als de veiligheidsdiensten zijn zichtbaar in het hele land aanwezig. Reizigers wordt geadviseerd onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen en altijd (een kopie van) hun paspoort bij zich te dragen. Wellicht ten overvloede wordt men aangeraden geen foto’s en/of video-opnamen te maken van overheidsgebouwen en demonstraties.

Reizigers wordt tevens geadviseerd de lokale veiligheidsontwikkelingen te blijven volgen.

Algemeen
Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Algerije wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de websites www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws te raadplegen.

Seksuele handelingen met minderjarigen worden in Nederland aangemerkt als een ernstig strafbaar feit en kunnen, ook als deze plaatsvinden in het buitenland, in Nederland leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Reizigers die naar Algerije afreizen wordt aangeraden zich voor vertrek te laten registreren bij de Nederlandse ambassade te Algiers. Het adres van de ambassade is: 23, Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi, El-Biar, Alger (Boîte Postale 72, El-Biar 16030, Alger); tel.: 213 21 922828, 213 21 922935; e-mail: alg-ca@minbuza.nl.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Algerije kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Algiers: http://algerije.nlambassade.org.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme
U dient zich bewust te zijn van een verhoogd risico van terroristische aanslagen in Algerije. Deze zijn voornamelijk gericht tegen overheids- en veiligheidsinstellingen, maar doelen waar veel buitenlanders bijeenkomen (zoals restaurants, hotels en shoppingcenters) kunnen niet worden uitgesloten.

Zware criminaliteit
Aangeraden wordt om tussen de grote steden per vliegtuig te reizen. Reizen per auto in de vroege morgen en na zonsondergang wordt naast redenen van verkeersonveiligheid ontraden vanwege criminele activiteiten: bijvoorbeeld  wegbarrières opgeworpen door nep-agenten of terroristen; berovingen (soms van hele bussen) ook op de grotere provinciale wegen. Gewelddadigheden tussen jeugdbendes komen steeds vaker voor in Algiers.

Onveilige gebieden
Alle niet-essentiële reizen naar Algerije worden ontraden.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden t.w. in de grensgebieden met Marokko, de Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Libië en Tunesië alsook op de Pisten in de Algerijnse Sahara, aangezien zich hier in het verleden ontvoeringen van toeristen hebben voorgedaan uitgevoerd door terroristische/criminele groepen.

Aangeraden wordt te verblijven in grote, goed beveiligde hotels. Verder verdient het aanbeveling met een lokaal goed ingevoerde contactpersoon overeen te komen dat deze zorg draagt voor adequaat vervoer. Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de taxi’s van de internationale hotels.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen