Veiligebestemmingen.nl

Hier ziet u in één oogopslag, op een handige wereldkaart, welke landen als veilig worden beschouwd om naartoe te reizen, en welke landen u beter niet kunt bezoeken op het moment. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze vakantie, zonder het risico op geweld.

Deze reisadviezen worden eens per dag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gehaald. Klik op een land om meer informatie over de toestand in dat land te lezen.

Veiligebestemmingen.nl is op geen enkele wijze geliëerd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke problemen veroorzaakt door informatie op deze site! Dit is slechts bedoeld als een handig hulpmiddel. Gebruik altijd uw gezond verstand bij het plannen van uw reis en tijdens de reis zelf.


Reisadvies Afghanistan

Niet-essentiële reizen worden ontraden.

In dit reisadvies zijn de rubrieken 'Actualiteiten' en 'Terrorisme en Zware criminaliteit' gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 20 maart 2012

Nog steeds geldig op 24 oktober 2012

Actualiteiten
Het reizen en verblijven in Afghanistan voor niet-essentiële doeleinden wordt ontraden.

Sinds de val van de Taliban eind 2001 is in Afghanistan een proces van politieke en economische wederopbouw op gang gekomen. Ondanks de intensieve en grootschalige steun van de internationale gemeenschap verloopt dit proces nog moeizaam.

Op diverse plaatsen in het land, ook in de provincies direct rond Kabul en in Kabul zelf vinden nog altijd incidenten en aanslagen plaats. Daarbij worden ook zuiver civiele doelen aangevallen. Zowel Afghanen als buitenlanders vormen een doelwit. Zo vonden de afgelopen tijd verschillende terreuraanvallen plaats tegen hotels en guesthouses (‘soft targets’) in Kabul en in andere delen van het land. Ook bestaat het risico van ontvoering van westerlingen, inclusief journalisten en medewerkers van NGO's, op klaarlichte dag en in steden. Geadviseerd wordt om demonstraties te mijden, omdat deze gewelddadig kunnen worden.

Er bestaat in Afghanistan groot wantrouwen tegen activiteiten die gezien worden als poging om niet-islamitisch religieus gedachtegoed te verspreiden. Deelname aan of betrokkenheid bij activiteiten van religieuze aard buiten de daartoe bestemde gebouwen, of activiteiten die als zodanig kunnen worden geïnterpreteerd door Afghaans publiek en/of autoriteiten wordt ontraden.

In het hele land wordt het reizen buiten de steden over de weg ten sterkste ontraden. Organisaties en personen die voor hun werk binnen Afghanistan moeten reizen wordt geadviseerd dit waar mogelijk per vliegtuig te doen en zich voor lokale verplaatsingen zeer goed te informeren over de actuele situatie. Zorg dat u, waar u ook bent in Afghanistan, zo mogelijk altijd bekend bent met bases van ISAF en met UNAMA-lokaties.

Bij essentiële reizen wordt u geadviseerd voor vertrekt zich goed op de hoogte te stellen over de actuele situatie. Bereid uw reis goed voor met behulp van een betrouwbaar (zaken)contact in Afghanistan en vermijd te reizen gedurende avond- en nachtelijke uren. Zorg dat u bij aankomst op het vliegveld wordt afgehaald, betrouwbaar onderdak en eventueel een tolk heeft. Reizen over de weg blijft gevaarlijk. Indien u toch besluit over de weg te reizen dan wordt u geadviseerd dit, zeker buiten de stad, tot het uiterste te beperken. Reis nooit alleen en stel het reisplan alleen bekend aan degenen die dit perse moeten weten. Zorg verder voor goede communicatiemiddelen en beveiligingsmaatregelen. Vermijd regelmaat en voorspelbaarheid in uw verplaatsingen.

U wordt dringend verzocht voor uw vertrek naar Afghanistan voor nader advies contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Kabul. Aanvullende informatie inzake een verblijf in Afghanistan kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade in Kabul http://afghanistan.nlambassade.org.

Algemeen
Afghanistan ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Zware aardbevingen kunnen voorkomen. Voor informatie inzake aardbevingen ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen, de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Gezondheidssituatie
Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Afghanistan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Seksuele handelingen met minderjarigen worden in Nederland aangemerkt als een ernstig strafbaar feit en kunnen, ook als deze plaatsvinden in Afghanistan, in Nederland leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme en Zware criminaliteit
Er is een onverminderd hoge dreiging van terrorisme. Een duidelijk onderscheid tussen terrorisme en zware criminaliteit is niet te maken, omdat niet alleen Al Qaida en de Taliban, maar ook andere partijen gebruik maken van terreur als wapen. De zelfmoord- en andere bomaanslagen zijn met name gericht op voertuigen en gebouwen van Afghaanse autoriteiten, politie en leger, internationale troepen en konvooien van internationale vertegenwoordigingen en NGO’s. Echter ook civiele objecten (hotels en dergelijke) in de hoofdstad zijn doelwit van terroristische aanslagen. Verder blijft het risico bestaan voor ontvoering en raketaanvallen op steden en vliegvelden

Ook het risico van criminele overvallen en berovingen is aanzienlijk. Deze vinden vaak plaats op de verlaten wegen tussen de grote steden en in meerdere provincies, maar ook in toenemende mate in de steden. In het voorjaar neemt de onrust toe in verband met de strijd tegen de papaverteelt en de drugshandel.

Onveilige gebieden
Zie rubriek ‘Actualiteiten’.

In het hele land is gevaar voor landmijnen en ander explosief materiaal.

Bekijk deze informatie op de site van het ministerie Klik op een land om hier een gedetailleerd reisadvies te zien.

Reisadviezen voor andere landen